EXTERIÉROVÉ MATERIÁLY
Kompletní sortiment ekologických materiálů pro exteriér, včetně výrobků pro přípravu podkladu. Akrylátové, akrylsiloxanové, elastomerické a vápenné výrobky. Splňující vysoké požadavky na estetické a technické vlastnosti fasád.